TIN TỨC SƯU TẦM

Từ vài năm nay, Vũ Đức Thảo – một bạn trẻ ở Hà Nội, ấp ủ khởi nghiệp với một dự...

Trong 5 năm tới, nhà tuyển dụng sẽ tìm kiếm ở nhân viên những kỹ năng rất khác. Tuy nhiên,...
X