TIN TỨC SƯU TẦM

Bộ Khoa học và Công nghệ đang chủ trì dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế ưu đãi đối với cơ sở...

Chọn sai đội ngũ, định giá kém, chi quá ít tiền cho việc marketing,… là những sai lầm...
X