TIN TỨC SƯU TẦM

Chương trình đối tác Đổi mới sáng tạo (IPP) đang triển khai giai đoạn 2 từ năm 2014-2018.  Trong năm 2015, IPP sẽ...

Những nhà đàm phán bậc thầy luôn đạt được mọi thứ họ muốn, thậm chí nhiều hơn cả mong đợi, bởi họ...
X